1. ثبت بودجه و تعداد میهمان ها مراسم عروسی

بودجه برگزاری مراسم عروسی خود را وارد نمایید
تعداد میهمان های خود را وارد نمایید. (لازم به ذکر است تعداد میهمان ها حداقل 100 نفر می باشد)

2. اولویت محل مراسم

اولویت محل برگزاری مراسم را تعیین نمایید. (در صورتیکه هیچ انتخابی نکنید جستجو در همه مناطق انجام می شود)

3. نتایج جستجو

نتایج جستجو جهت برگزاری مراسم عروسی در وسط هفته با پایینترین منو تالار نمایش داده می شود.
لازم به ذکر است صورتیکه شما تمایل به برگزاری مراسم در پایان هفته یا انتخاب سایر منوهای تالار را داشته باشید ممکن است با بودجه شما در بعضی از تالارهای نمایش داده شده نتوانید مراسم بگیرید.